Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


AKKOORDVERKLARING ALGEMENE VOORWAARDEN


Het feit van het verwerven van de aangeboden diensten door BENINTER.COM, geeft aan dat de consument voldoet aan alle algemene voorwaarden, die geacht worden als automatisch in het contract te zijn opgenomen zonder verdere noodzaak om elk item te individualiseren, afwachtend op de toepasselijke wetgeving zonder deze te overtreden.

RESERVERINGEN EN TERUGBETALING


Op het moment van reserveren, moet u deze met de creditcard bevestigen, of de betaling dient per bankoverschrijving 14 dagen voor aankomst te worden voldaan. Indien er is gekozen voor een niet-restitueerbare tarief, zal het volledige bedrag op het moment van reserveren in rekening worden gebracht. Er vindt geen terugbetaling plaats, in het geval dat de diensten niet worden gebruikt door de consument op vrijwillig basis.

IN DE PRIJS INBEGREPEN


Appartementen: Het geselecteerd appartement zonder alimentatie. Alle andere aanvullende services die speciaal zijn gespecificeerd en gereserveerd door de consument. Indirecte belastingen (btw) die van toepassing zijn. Als algemene regel geldt dat wat er niet gespecificeerd en gedetailleerd wordt, er niet inbegrepen is.

APPARTEMENTEN


Op het moment van reserveren, is de consument volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor het maken van de juiste verklaring betreffende het aantal personen dat het appartement zal bezetten, en om niet te vergeten de kinderen, ongeacht hun leeftijd. Er wordt gewaarschuwd dat de administratie van de appartementen wettelijk de toegang kan weigeren van de niet-aangegeven personen, en er zal geen plaats zijn voor enige claims voor deze zaak. De sleuteloverdracht vindt plaats op de locatie die is aangegeven bij het ontvangst van de bevestiging van de reservering. Toegang tot het appartement is vanaf 17pm op de dag van aankomst en zal moeten worden verlaten om 10am op de dag van vertrek. 14 dagen voor aankomst vragen wij een borgsom voor eventuele schade of incidenten die kunnen optreden in het appartement. 

ANNULERING


De klant kan ten alle tijde afzien van de aangevraagde of gecontracteerde diensten, recht hebben op een terugbetaling die hij heeft betaald, maar moet de hieronder beschreven concepten compenseren:

Gratis annuleren: Met dit tarief kunt u uw boeking tot 7 dagen voor aankomst gratis wijzigen of annuleren.

Annulerings en wijzigings voorwaarden

Annulerings kosten: Als u na de 7de dag vóór de aankomst datum annuleert, zal 100% van uw boeking in rekening worden gebracht. In het geval dat men niet komt opdagen dan zal er 100% van de boeking in rekening worden gebracht.

Niet-restitueerbaar tarief: Het totaal bedrag moet wordt betaald op het moment van reserveren. Het is niet mogelijk om te annuleren of te wijzigen. Als u annuleert, wijzigingen aanbrengt of niet komt opdagen, 100% van uw reservering zal in rekening worden gebracht.


WIJZIGINGEN


BENINTER.COM verbindt zich ertoe om de consument van alle diensten te verlenen die zij hebben gereserveerd en zoals gespecificeerd wordt in hun contract. BENINTER.COM wordt vrijgesteld van deze verplichtingen wanneer zich omstandigheden voordoen zoals Vis Major  (Vis Major betekent: bij natuurrampen met onvermijdelijke gevolgen die onder bepaalde omstandigheden een van de verplichtingen van een contract kunnen vrijstellen. Oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, industrieel geschil, blokkade, natuurlijke of nucleaire ramp, slecht weer, vuur, waterstand, terroristische activiteit, technische of onderhoudsproblemen) of soortgelijke omstandigheden buiten hun macht. Als BENINTER.COM niet in staat is om service te verlenen, nadat een boeking is gemaakt en voordat de service plaatsvindt, heeft de consument twee opties, een van deze opties is de wijziging accepteren (als deze duurder is dan het oorspronkelijk bedrag zal de consument het verschil moeten betalen, maar als het goedkoper is zal de consument een terug betaling ontvangen van het juiste bedrag) de andere optie is het annuleren zonder boete BENINTER.COM moet worden geïnformeerd binnen 3 dagen met de beslissing van de consument. Er zal echter geen compensatie zijn als de annulering of wijziging wordt veroorzaakt door voldoende redenen, Vis Major of als de klant al eerder besloten heeft om akkoord te gaan met de wijziging.

VERANTWOORDELIJKHEID


De technische organisatie is uitgevoerd door INMOBENINTER S.L.. U., C.I.F. B-72960727, met als adres C/Ibiza nº 6, Edif. Gemelos 20, 03503 Benidorm, met registratie nummer EGVT-143-A.BENINTER.COM zal verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de consument, ongeacht of de hiervoor genoemde verplichtingen door hen of andere dienstverleners moeten worden uitgevoerd, onverminderd het recht van BENINTER.COM om tegen hun actie te ondernemen en altijd binnen de vastgelegde limieten van de algemene voorwaarden en toepasselijk recht. Wanneer de consument zich in een situatie verkeerd waarbij  het niet-uitvoering of storing van de gecontracteerde diensten worden geconstateert, moet hij de provider BENINTER.COM meteen op de hoogte brengen binnen 48 werkuren, om de nodige maatregelen te kunnen treffen. Het niet nakomen van de communicatie naar BENINTER.COM betekent dat de consument de schending moet bewijzen van de uitvoering van het contract bij de organisator van algemene  toerisme en/of de relevante rechtbank, aangezien het buiten deze periode onmogelijk zal zijn voor BENINTER.COM om de werkelijkheid van de beschuldigingen te controleren, evenals het bereiken van een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen. Als de willekeurige oplossing de klant niet tevreden stelt, kan de klant een klacht indienen binnen een maand na zijn vertrek datum t.a.v. BENINTER.COM, waaruit blijkt dat de claim binnen 48 werkuren na het plaatsvinden van, is ingediend. Niettegenstaande het indienen van een claim die voortvloeit uit het contract, stelt de betaling van de gecontracteerde dienst niet vrij.